Departamentul de Biologie Experimentală şi Aplicata

Departamentul de Biologie Experimentală şi Aplicată

atom

Publicații

10 cărţi (1 sub tipar), publicate în edituri recunoscute CNCSIS

4 capitole de carte publicate la edituri recunoscute, dintre care 1 în străinătate

32 articole ISI, dintre care 22 cu scor relativ de influenţă nenul

10 rezumate în reviste ISI cu scor de relevanta non-zero

116 articole în reviste indexate CNCSIS (B+) și în baze de date internaționale

Comunicări

Peste 50 comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi peste 100 la manifestări ştiinţifice naţionale.

Proiecte finalizate: 29

Naţionale – 23 proiecte finalizate: 7 proiecte PNCDI II, 6 CEEX AGRAL, 5 CEEX BIOTECH, 2 CEEX MENER, 1 CEEX VIASAN, 1 CEEX RENAR, 1 grant CNCSIS

Internaţionale - 2 proiecte, coordonate de University of Montana, Missoula, USA şi CABI Bioscience Centre Switzerland, Delemont, Elvetia; responsabil din partea ICB Iași - Dr. Alecu Diaconu

Programul Nucleu: BIOSTAR (2006-2008), proiectele PN 06-400301, PN 06-400302, PN 06-400303; BIODIV (2009-2012), proiectele PN 09-360301 - 10 contracte cu terţi (ICPA Bucureşti, ICAS Bucureşti, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, agenţi economici)

Descriere de noi taxoni

- 25 specii noi pentru ştiinţă , 1 gen, 1 subgen – Ord. Oribatida, incluse în principalele cataloage internaţionale

- 10 specii noi pentru ştiinţă – Ord. Gamasida

Proiecte în derulare

Naționale: PN-II-ID-PCE (2011 -2014) – Director proiect CS Dr. Rodica Efrose Programul Nucleu BIODIV, PN 09-360302

Internaționale : 47/04-9-4077-2009/2011 - CS. III Dr. Vochița Gabriela

Afilieri la asociaţii profesionale

-Societatea Română de Biochimie și Biologie moleculară, afiliată FEBS

-Societatea Națională de Biologie Celulară

-European Society for Soil Conservation (ESSC)

-International Society of Hymenopterology

-Swiss Society of Entomology

-Society of Entomofauna for East and Central Europe - SIEEC

-European Association of the Acarologists – EURAAC

-International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC)

-Societatea Naţională Română de Ştiinţa Solului (SNRSS), afiliată la International Union of Soil Science

-Societatea Română de Entomologie Generală şi Aplicată

-Societatea Lepidopterologică Română