Conferinte/simpozioane nationale

atom

2017

Congresul Național de Toxicologie cu participare internațională, ediția a II-a “Siguranța xenobioticelor și sănătatea omului, provocări actuale”, 3-4 noiembrie 2017, București, România – Diplomă premiul I pentru poster.

Al XII-lea Simpozion "Ecologie și protecția ecosistemelor", Bacău, 2-4 noiembrie 2017.

Congresul ştiinţific internaţional de Agricultură şi inginerie alimentară, USAMV Iași, 19-20 octombrie 2017.

Al doilea Simpozion Interdisciplinar de Biogeografia Carpaților, aspecte ecologice și evolutive ale biodiversității, Cluj-Napoca, România, 28-30 septembrie, 2017.

2016

Sesiunea științifică anuală a Facultății de Biologie, 20-22 octombrie 2016, Iași, România.

2015

Sesiunea științifică anuală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București “Abordări moderne pentru dezvoltarea sustenabilă a Deltei Dunării”, 24 septembrie 2015, Murighiol, Tulcea.

Sesiunea științifică anuală a Facultății de Biologie, 22-24 octombrie 2015, Iași, România.

2014

Sesiunea științifică anuală a Facultății de Biologie, 23-25 octombrie 2014, Iași, România.

Al 57-lea Simpozion Internaţional de Agricultură şi inginerie alimentară, USAMV Iași, România, 23-25 octombrie 2014.

Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători în BioȘtiințe, Cluj Napoca, 23-27 iulie 2014.

2013

Sesiunea științifică anuală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, 5 decembrie 2013.

Sesiunea științifică anuală a Facultății de Biologie, 24-26 octombrie 2013, Iași, România.

Al 56-lea Simpozion Internaţional, "Agricultura României în contextul PAC", USAMV Iași, România, 24-25 octombrie 2013.

2012

Sesiunea științifică anuală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București - Sesiune dedicată tinerilor cercetători, București, 14 noiembrie 2012.

Sesiunea științifică anuală a Facultății de Biologie: Human impact on the structural and functional diversity of biological systems, Iași, 26 – 27 October 2012.

2011

Sesiunea științifică cu participare internațională “Diversitate structurală și funcțională în organizarea biologică”, Univ. „Al. I Cuza”, Iași, Facultatea de Biologie, 7-8 octombrie 2011.

Conferința Națională de Fitoterapie ediția a V-a „50 de ani de Învățământ Universitar Farmaceutic la Iași”, 6-8 octombrie 2011, Iași, Facultatea de Farmacie.

Al XI-lea Simpozion Național „Plantele medicinale – prezent și perspective” și Sesiunea Științifică Anuală a INCDSB, Piatra Neamț, 8-10 iunie 2011.

12th International Balkan Workshop on Applied Physics” 6-8 iulie 2011, Universitatea Ovidius, Constanta.

2010

Al II-lea Congres Anual de Zoologie al Muzeului "Grigore Antipa", București, 17-19 noiembrie 2010.

Sesiunea științifică „Interacțiuni moleculare în lumea vie”, Univ. „Al. I Cuza”, Iași, Facultatea de Biologie, 15-16 octombrie 2010.

Al XIV-lea Congres Național de Farmacie, Tg. Mureș, 13-16 octombrie 2010.

2009

Sesiunea științifică anuală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, 17-18 decembrie 2009.

Sesiunea științifică “Biologia în anul omagial Darwin”, 06-08 noiembrie 2009. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Biologie; Muzeul de Istorie Naturală din Iași; Academia oamenilor de știință din România, Filiala Iași:

Simpozionul științific internațional "Agricultură ecologică, priorități și perspective", USAMV Iași, 22-24 octombrie 2009.

A XIX-a Conferință națională pentru Știință solului, cu participare internațională: Evaluarea și utilizarea resurselor de sol, protecția mediului și dezvoltarea rurală în regiunea de nord-est a României, Iași, 23-29 august 2009.

2008

Sesiunea științifică anuală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, 12 decembrie 2008.

A VIII-a Sesiune științifică de comunicări „Ecologia și protecția mediului, Biologia și dezvoltarea durabilă” organizată de Universitatea din Bacău și Complexul Muzeal de Științele naturii „Ion Borcea” Bacău, 6-8 noiembrie 2008.

Sesiune Științifică „Biochimie și biologie moleculară – prezent și perspective”, Univ. „Al. I. Cuza”, Facultatea de Biologie, Iași 24-25 octombrie 2008.

Conferința științifică internațională “Sustainable forestry in a changing environment” (ICAS – 75 ani de activitate), București, 23-25 octombrie 2008.

Simpozionul științific internațional "Agricultura durabilă în contextul schimbărilor de mediu", USAMV Iași, 16-18 octombrie 2008.

A XXVI-a Sesiune științifică anuală a SNBC 12 – 15 iunie 2008, Cluj-Napoca.

Simpozionul științific cu participare internațională „Progrese și perspective în medicina veterinară”, organizat de Univ. de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Facult. de Med. Veterinară, Iași, 5 – 6 iunie, 2008.

Sesiunea științifică „Conservarea diversității plantelor în situ și ex situ, Univ. „Al. I. Cuza”, Facultatea de Biologie, Iași 23 – 25 mai 2008.

2007

Al X-lea Simpozion Național „Plantele medicinale – prezent și perspective”, Piatra Neamț, 6-8 iunie 2007.

Simpozionul “Perspective în biotehnologia românească susținute prin rezultatele obținute în cadrul Programului CEEX - BIOTECH Modulul 1”, Cluj Napoca, 24-26 octombrie 2007.

Sesiunea științifică anuală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, 14 decembrie 2007, București.

2006

A VII-a Sesiune științifică de comunicări "Ecologia și protecția ecosistemelor", Bacău, 10-11 noiembrie 2006.

4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries, Iași, 28-31 mai 2006.

Simpozionul științific anual "Horticultură – știință, calitate, diversitate și armonie", USAMV Iași, 25-26 mai 2006.

2005

Sesiunea științifică „Biologia la începutul secolului XXI”, Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, 19-20 noiembrie 2005.

Simpozionul internațional "Delte și zone umede", Tulcea, 28 septembrie - 2 octombrie 2005.

2004

Sesiunea științifică anuală ”Științele biologiei la începutul secolului al XXI-lea", Univ. „Al. I. Cuza”, Facultatea de Biologie, 13-14 noiembrie 2004.

Simpozionul științific anual "Agricultură durabilă - strategii de dezvoltare", Univ. de Șt. Agricole și Med. Veterinară, Iași, 21-22 octombrie 2004:

Al X-lea Simpozion de microbiologie și biotehnologie, Iași, 15-16 octombrie 2004.

A XXII-a Sesiune științifică anuală a SNBC, Sighișoara, 10-13 iunie 2004.

Simpozionul științific anual „Horticultură - știință, calitate, diversitate și armonie”, Univ. de Șt. Agricole și Med. Veterinară, Iași, 28-29 mai 2004.