Proiecte Nationale

Departamentul de Biologie Experimentală şi Aplicată

atom
 • Fitoextracte și uleiuri esențiale din Artemisia spp. cu potențial în agricultura ecologică, ca biopesticide și erbicide
  Vezi pagina proiectului!
 • Creșterea capacității de cercetare și a performanțelor instituționale ale INCDSB, acronim – PERFORM, PNCDI-III-22 PFE/17.10.2018, (2018-2020)
 • Noi fitoextracte sigure din specii de arbori din Carpați cu potențial de îmbunătățire a sănătății umane și/sau animale – EXTRACTREES, PN-III-188PED/2017, (2017-2018) – Coordonator de proiect.
  Vezi pagina proiectului!
 • Covor vegetal adecvat pentru îmbunătățirea condițiilor de agroecosistem în livezi intensive cu măr – PLANTCOVER, PN-III-29BG/2016, (2016-2018) – Partener
 • Tehnologie de valorificare a componentelor bioactive din deșeul de semințe de struguri cu utilitate în industria alimentară, farmaceutică, protecția plantelor și a mediului – PROVITIS, PN-II-183/2014, (2014-2017) – Partener
 • Perii secretori la unele specii de Thymus: aspecte micromorfologice, biochimice si microbiologice, PNII-RU-PD-2012-3-0307, contract nr. 35/26.04.2013, (2013-2016) – Coordonator de proiect.
  Vezi pagina proiectului!
 • Determinarea unor parametri ai activității biologice în solul suprafețelor în care s-au experimentat procedee de management durabil al riscurilor fitosanitare. Contract nr. 887/2012, beneficiar ICDPP Bucureşti.
 • Identificarea, caracterizarea biochimică şi moleculară a unor tulpini rizobiene indigene în vederea utilizării lor ca biofertilizatori şi bioremediatori PN-II-ID- 292/2011, (2011-2016) – Coordonator de proiect.
  Vezi pagina proiectului!
 • Evidenţierea dinamicii comunităţilor de oribatide (acarieni edafici) din orizontul organic al solurilor forestiere aflate sub influenţa noxelor emise de platformele industriale Zlatna, Baia Mare, Deva-Hunedoara, contract nr. 13/2011, beneficiar ICAS Bucureşti
 • Evidenţierea dinamicii comunităţilor de oribatide (acarieni edafici) din orizontul organic al solurilor forestiere aflate sub incidenţa noxelor emise de platforma industrială Copşa Mică, contract nr. 17/2010, beneficiar ICAS Bucureşti
 • Dinamica şi structura comunităţilor de microartropode edafice din orizontul organic al solurilor forestiere afectate de poluarea industrială din zona Taşca – Bicaz, contract no. 17-2010, beneficiar ICAS Bucureşti
 • Studiul Ştiinţific pentru Rezervaţia Naturală ,,Dunele marine de la Agigea”, contract nr. 245/16. 03. 2010, beneficiar Universitatea ”Al. I Cuza”, Iași
 • Caracterizarea complexă a unor extracte citostatic active din tulpini de Claviceps purpurea obţinute prin biotehnologii de hibridare parasexuală, în vederea valorificării în terapeutica veterinară – CLAVIVET, PN-II-62-065/2008, (2008-2011) – Coordonator de proiect.
  Vezi pagina proiectului!
 • Fundamentarea siguranţei alimentare într-un sistem ecologic de producere a legumelor proaspete prin studiul principalilor factori de risc în vederea sustenabilităţii producţiei – PN-II-52-141/2008, (2008-2011) – Partener
 • Tehnologie avansată de concentrare prin materiale permselective a principiilor bioactive cu acţiune citostatică din extracte de Geranium sp. şi Helleborus sp. – prioritate în contextul actual al biotehnologiei – BIOCITOEXTRACT, PN-II-62-076/2008, (2008-2011) – Partener
 • Ameliorarea potenţialului genetic şi caracterizarea complexă a biotipurilor din grupa ”Plante de viitor”, cu impact asupra dezvoltării ecologice şi durabile în pomicultură, PN-II-52-142/2008, (2008-2011) – Partener
 • Evaluarea efectelor amenajării luncii inferioare a Prutului pentru conservarea potenţialului genetic al resurselor naturale şi a biodiversităţii în vederea identificării unor soluţii de reabilitare a zonei, PN-II-51-011/2007, (2007-2010) – Coordonator proiect.
  Vezi pagina proiectului!
 • Dezvoltarea tehnologiei de obţinere a unui complex enzimatic necesar hidrolizei materialelor lignocelulozice utilizate în producţia de biogaz, PN-II-61-036/2007, (2007-2010) – Partener
 • Exploatarea durabilă a resurselor de sol din spaţii protejate prin implementarea tehnologiilor ecologice şi dezvoltarea unor metode de monitorizare şi analiza compatibile cu standardele Uniunii Europene, PN-II-51-045, (2007-2010) – Partener
 • Managementul resurselor de sol şi apă în agroecosistemele afectate de secetă excesivă în vederea menţinerii biodiversității PN-II-51-017/2007, (2007-2010) – Partener
 • Tribul Hemigasterini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae) din fauna României – Grant CNCSIS nr. 50/2007 – Partener
 • Valorificarea biotehnologică a potenţialului productiv la Hyppophae rhamnoides ssp. carpathica prin caracterizarea complexă a soiurilor, sursă de recolte ecologice pentru o agricultură durabilă, CEEX 109/2006 Biotech, (2006-2008) – Partener
 • Cercetări privind decolorarea unor soluţii de coloranţi prin noi procedee oxidative, microbiologice şi de sorbţie în scopul reabilitării şi recirculării apelor uzate din industria textilă, CEEX 730/2006 MENER, (2006-2008) – Partener
 • Diagnosticul precoce şi terapia preventivă a stărilor patologice la peştii de cultura în relaţie directă cu indicatorii de producţie, CEEX 49/2006 AGRAL, (2006-2008) – Partener
 • Reactivitatea in vivo și in vitro unor organisme vegetale, animale și fungale la stresul provocat de unii agenți fizici și chimici (BIOSTAR, 40N/2006, PN06 – 400301) (2006 – 2008) – Coordonator de proiect.
 • Produse şi tehnologii pentru promovarea unui sistem de agricultură durabilă şi pentru protecţia resurselor agroecologice în Podişul Moldovei – CEEX-Biotech 152/2006 (2006-2008) – Partener
 • Evaluarea stadiului actual şi a potenţialului de dezvoltare a producţiei legumicole ecologice în zona de nord-est a României – PRODLECO, CEEX-Agral, 31/2006, (2006-2008) –Partener
 • Evaluarea potenţialului agrobiologic al unor soiuri noi şi hibrizi de cireş în vederea îmbunătăţirii sortimentului naţional, care să valorifice resursele naturale în agricultura durabilă, CEEX-Agral 37/2006 (2006-2008) – Partener
 • Laborator de cercetare şi certificare a calităţii trichogramelor folosite ca mijloace de luptă biologică – TRICHOCERT CEEX-Renar 215/2006 (2006-2008) – Coordonator de proiect
 • Tehnologie inovatoare degradabilă, biocompatibilă bazată pe polimeri naturali și sintetici bioactivi VIASAN 10. 2006-2008 – Partener
 • Influenţa utilizării de durată a pesticidelor asupra echilibrului ecologic în pădurile de cvercinee afectate de boli şi dăunători, CEEX-Agral nr.11/2005 (2005-2007) – Coordonator de proiect
 • Obţinerea unor tulpini submerse de Claviceps purpurea cu preferenţială şi înaltă capacitate glucanosintetică şi stabilirea domeniilor de valorificare biomedicală a unor preparate glucanice autohtone, CEEX – Biotech nr. 110/2005 (2005-2008) – Coordonator de proiect
 • Experimentarea şi îmbunătăţirea tehnologiei de exploatare biologică pe un modul de livadă intensivă de măr, cu impact favorabil asupra sănătăţii consumatorului şi a mediului înconjurător – BIOMAR, CEEX-Agral 26/2005 (2005-2008) – Coordonator de proiect
 • Caracterizarea unor principii bioactive de origine vegetală şi fungică, cu acţiune citostatică, imunomodulatoare, metabolică şi neurotropă şi valorificarea lor în alimentaţia funcţională, CEEX 15/2005 BIOTECH (2005-2008) – Partener
 • Obţinerea, caracterizarea fizico-chimică şi biologică a unor biopreparate glicozid- steroidice de origine vegetală, CEEX 49/2005 BIOTECH (2005-2008) – Partener
 • Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultură cu inputuri reduse, în scopul reducerii poluării mediului ambiant şi integrării cercetării româneşti în programele europene – BIOCOMB, CEEX-Biotech (2005-2007) – Partener
 • Utilizarea unor biomarkeri morfologici, structurali, ultrastructurali şi biochimici în evaluarea impactului antropic asupra biodiversităţii din Parcul Naţional Ceahlău şi zona limitrofă (CEEX –MENER, no.19/2005) (2005 – 2007) – Partener
 • Modernizarea tehnologiei de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor viţei de vie în corelaţie cu studiul impactului pesticidelor asupra proceselor fiziologice şi biochimice din plantă şi a posibilei remanenţe în produsele viti-vinicole în vederea creşterii calităţii lor – AGRAL nr. 358/2004, 2004-2006.
 • Tehnologii şi sisteme de cultură zonale pentru creşterea producţiei, ameliorarea fertilităţii solurilor şi pentru limitarea eroziunii şi a altor procese de degradare a terenurilor arabile şi zonarea agroecologică a acestora – AGRAL, 2004-2006.
 • Optimizarea eficienței biosintetice a unor tulpini de Claviceps purpurea, prin hibridizare somatică și stabilirea unui nou domeniu în utilizarea biomedicală și biopesticidă a alcaloizilor ergolinici (PNCDI – BIOTECH, 656/2003) (2003 – 2005) – Coordonator de proiect
 • Modularea reactivităţii celulelor fungice prin utilizarea unor factori stimulatori în vederea optimizării biosintezei substanţelor biologic active (BIOSTAR) PN 03 – 27-03-01 (2003–2005) – Coordonator de proiect
 • Modernizarea tehnologiei de combatere a bolilor şi dăunătorilor la păr prin studiul eficientizării unor pesticide în relaţie cu influenţa lor asupra proceselor fiziologice şi biochimice din plante, precum şi asupra unor parametri biologici din sol, în vederea obţinerii unor produse de calitate superioară. RELANSIN nr. 1709/2003 (2003-2004)
 • Biostaţie modulară de înmulţire a trichogramelor, Programul National – AGRAL (2001-2005) – Coordonator de proiect
 • Îmbunătăţirea calităţii merelor şi a derivatelor rezultate din industrializarea lor, prin conversia unor suprafeţe de livadă intensivă spre o producţie ecologică, Programul National – AGRAL (2001-2004) – Coordonator de proiect
 • Cercetări ecologice în vederea stabilirii potenţialului productiv al unor ecosisteme naturale şi antropizate din Culoarul Siretului, ORIZONT 2000 (1996-2002)
 • Studiul comparativ al biodiversităţii în ecosisteme aflate în diferite stadii de degradare din Câmpia Moldovei, ORIZONT 2000 (1996-2002)
 • Studiul diversităţii taxonomice şi cenotice a unor grupe de artropode în turbării (arii protejate) din Moldova, ORIZONT 2000 (1996-2002)
 • Studiul interrelaţiilor biotop-biocenoză în scopul evaluării posibilităţilor de refacere a echilibrului ecologic în ecosisteme situate pe terenuri degradate, ORIZONT 2000 (1996-2002)
 • Studiul familiilor Zerconidae Canestrini, 1891 şi Scheloribatidae Grandjean, 1933 (Acari: Gamasida, Oribatida): morfologia, taxonomia, ecologia şi răspândirea speciilor din fauna României– grant CNCSIS 437 (2002-2004)
 • Specii noi şi rare de acarieni edafici (Acari, ord. Oribatida, Gamasida) din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – studiu morfologic, taxonomic şi ecologic, grant Academia Română, nr. 70/2003, 67/2004 (2003-2004)
 • Cercetări privind rolul unor pesticide în combaterea principalelor boli şi dăunători la diferite soiuri de măr şi cireş corelat cu studiul modificărilor histologice şi fiziologice în plantă şi acumularea acestor substanţe în fructe – RELANSIN nr. 1191/16.01.2001 (2001-2003)
 • Studiul diversităţii taxonomice şi cenotice a unor grupe de artropode în turbării (arii protejate) din Moldova, Program Orizont 2000, contract nr. 568/2000, tema A.25 (2000-2002)
 • Studiul comparativ al biodiversităţii în ecosisteme aflate în diferite stadii de degradare din Câmpia Moldovei, Program Orizont 2000, contract nr. 568/2000, tema A.28
 • Cercetări ecologice în vederea stabilirii potenţialului productiv al unor ecosisteme naturale şi antropizate din Culoarul Siretului, Program Orizont 2000, contract nr. 568/2000, tema A.30
 • Studiul interrelaţiilor biotop-biocenoză în scopul evaluării posibilităţilor de refacere a echilibrului ecologic în ecosisteme situate pe terenuri degradate, Program Orizont 2000, contract nr. 568/2000, tema B.31
 • Studiul diversităţii faunei de acarieni (ordinele Oribatida şi Gamasida) din habitate saxicole din Moldova, grant ANSTI, contract nr. 6234/2000, tema B.9 (2000), A9 (2001)
 • Efectul uniformizării şi echienizării pădurilor zonelor umede din Moldova şi Delta Dunării asupra diversităţii faunei de microartropode edafice, grant ANSTI, tema A.15 (1999-2001)
 • Bioindicatori ai poluării solurilor ecosistemelor forestiere cu metale grele, tema B.4 (1997), A.85 (1998), A.49 (1999), A.38 (2000), contract nr. 101/1997, beneficiar MCT
 • Studiul familiei Oribatulidae Thor, 1929 (Acari: Oribatida) din România, tema B.6 (1996), A.81 (1997), A.45(1998), A.19 (1999), contract nr. 194/1996, 101/1997, beneficiar MCT
 • Studiul diversităţii taxonomice şi funcţionale a principalelor grupe de organisme edafice implicate în ciclarea necromasei în păduri de foioase din Colinele Tutovei, beneficiar MCT contract nr. 101/1997
 • Cercetări pentru cunoaşterea biodiversităţii din bazinul Prutului, grant ANSTI (contractor Universitatea ”Al. I. Cuza Iaşi”) (1996-1997)
 • Cercetări ecofiziologice la unele specii dominante din pădurile de pe Colinele Tutovei, ORIZONT 2000 (1996-1998)
 • Studiu de caz privind impactul activităţilor economice din incintele agricole amenajate Uzlina, Sireasa şi zonele învecinate, beneficiar ICPP Delta Dunării Tulcea, (1995-1997)
 • Cercetări ecologice în ecosistemele de gorun din Podişul Central Moldovenesc, contract nr. 11/178/1991 (1991-1995)
 • Studiul familiei Oppiidae Grandjean, 1954 (Acari: Oribatei) din România, contract nr. 3/181/1991 (1991-1995)
 • Cercetări privind structura biocenotică şi productivitatea biologică a ecosistemelor din Delta Dunării, beneficiar ICPP Delta Dunării Tulcea (1991-1994)
 • Explorarea biodiversităţii faunistice pe teritoriul României, beneficiar Universitatea Bucureşti (1991-1993)