Programul NUCLEU

Departamentul de Biologie Experimentală şi Aplicată

atom
  • Studiul complex al reactivității unor celule animale, vegetale și a unor microorganisme la acțiunea diverșilor agenți stresori, în vederea identificării soluțiilor de bioremediere și reabilitare pentru menținerea biodiversității și funcționalității ecosistemelor afectate – BIOREMED– Biodivers3 (Cod 19-270301/2019-2021)
  • Noi abordări ale rezistenţei/rezilienţei unor ecosisteme deltaice la presiunea sinergică a factorilor de risc biotici, abiotici şi antropogeni, în vederea identificării de aplicaţii biotehnologice – Biodivers2 (Cod 16-190301/2018)
  • Investigarea biodiversităţii din Rezervația Biosferei Delta Dunării în vederea identificării de resurse biologice cu multiple valenţe biotehnologice şi a identificării/dezvoltării de modalităţi alternative (bioindicatori) de monitorizare a ecosistemelor şi evaluare a riscurilor – Biodivers (Cod 16-190301/2016-2017)
  • Mecanisme de acțiune la nivel individual, celular, subcelular și molecular a unor agenți biologic activi de natură fizico-chimică cu implicații asupra stării de sănătate a organismelor vii și în protecția mediului înconjurător, PN 09-36-301 (2009-2011)
  • Cercetări ecologice asupra structurii, funcţionalităţii şi diversităţii ecosistemelor naturale şi antropizate din Câmpia Moldovei în contextul cerinţelor dezvoltării durabile – BIOSTAR (2006-2008)
  • Evaluarea biodiversităţii şi vulnerabilităţii unor ecosisteme din Podişul Central Moldovenesc, în vederea managementului lor durabil – BIODIV, PN 06-400302 (2009-2014)
  • Studiul unor procese biologice şi a unor produşi metabolici la nivel celular, individual şi populaţional în condiţii naturale şi experimentale în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a bioremedierii mediului înconjurător – BIOSTAR, PN 06-400303 (2006-2008)
  • Efectul stepizării secundare asupra biodiversităţii şi stabilităţii ecosistemelor naturale şi antropizate din sectorul mijlociu al luncii Prutului – BIOSTAR (2003-2005)