Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Publicaţii ştiinţifice

Proiecte > PN2-11/2007

1. Samuil C., Vintu V., Saghin Gh., Popovici I.C., 2008, Strategies for Using Organic Fertilizers on Permanent Grasslands in north-eastern Romania. Cercetări Agronomice în Moldova, vol. XLI, No 2, Iaşi, ISSN 0379-5837.
2. Vintu V., Samuil C., Alina Trofin, Popovici C.I., 2008, The influence of organic mineral fertilizers on fodder quality in NE Romania. 22st General Meeting of the European Grassland Federation, Uppsala, Sweden, ISBN 978-91-85944-47-9.
3. Vintu V., Samuil C., Iacob T., Alina Trofin, Popovici C.I., 2008, The Influence of the Grassland Management on Fodder Quality. 20st Grassland  International Congress, 29 th June – 6 th July, Hohhot, China.
4. Samuil C., Vintu V., Iacob T. and Popovici I.C., 2008 The Improvement of Degraded Permanent Grasslands by Grazing in the NE Romania. 20st Grassland  International Congress, 29 th June – 6 th July, Hohhot, China.
5. Ivan, Otilia -2009- Diversity and distribution of the oribatid mites (Acari, Oribatida) in some grassland ecosystems from the lower section of the Prut meadow (Romania), SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “AGRICULTURA ECOLOGICĂ – PRIORITĂŢI ŞI PERSPECTIVE”, USAMV Iasi, 22-24 oct. 2009, lucrarea va fi publicata in “LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE” USAMV IASI , vol. 52,  Seria Agronomie, acreditată CNCSIS - categoria  B+.
6. Constantineanu Irinel, Constantineanu R. Lungu Constantineanu C. Şt. –2009-  Ihneumonide (Hymenoptera: Ichneumonidae) din ecosisteme forestiere din cursul inferior al Prutului. Entomologica Romanica, 13, Cluj-Napoca, 2009, cotată ISI
7. Gabriela Patriche, Constantin Ciornei, Laszlo Rakosy -2009- Dinamica populatiilor de lepidoptere defoliatoare in padurile de cvercinee din judetul Galati, lucrare prezentată la al XIX lea Simpozion al Societăţii Lepidopterologice din România, intitulat “Protecţia şi conservarea entoomofaunei în România”, 24-26 aprilie, 2009.
8. Ivan, Otilia  -2009 - Diversity and distribution of the oribatid mites (Acari, Oribatida) in some grassland ecosystems from the lower section of the Prut meadow (Romania), Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, vol. 52,  Seria Agronomie, (CD-rom) acreditată CNCSIS - categoria  B+, Comunicare la Simpozionul internaţional “AGRICULTURA ECOLOGICĂ – PRIORITĂŢI  ŞI PERSPECTIVE” a  52-a ediţie, Iaşi, 22-24 oct.

 
 
Back to content | Back to main menu