Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Publicaţii ştiinţifice

Proiecte > CLAVIVET-62065

Lucrari comunicate la manifestari stiintifice in tara


1.
Rotinberg P., Olteanu Zenovia, Mihai C., Gherghel D., Capraru G.,Iurea D., Surdu St., Truta E., Rosu C. Potentialul citostatic al unor biopreparate, extrase si purificate din miceliul si mediul de cultura a microfungului Claviceps purpurea, asupra culturilor de celule neoplazice HeLa; Sesiune ştiinţifică Biologia în anul omagial Darwin, 06-08 noiembrie 2009, UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI, Facultatea de Biologie; Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi; ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, FILIALA IAŞI
2. Viabilitatea celulara si impactul citotoxic al unor biopreparate, extrase si purificate din miceliul si mediul de cultura a microfungului Claviceps purpurea, asupra culturilor de celule neoplazice HeLa; Sesiune ştiinţifică Biologia în anul omagial Darwin, 06-08 noiembrie 2009, UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI, Facultatea de Biologie; Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi; ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, FILIALA IAŞI
3. Oprică Lăcrămioara, Surdu Stefania, Roșu Crăița, Mihășan Marius, Rotinberg P., Olteanu Zenovia, Mihai C., Gherghel D., Capraru G.,Truta E., Corelatii intre dinamica acizilor nucleici si ritmul de crestere la tulpini diferite de Claviceps purpurea cultivate submers Sesiune ştiinţifică Biologia în anul omagial Darwin, 06-08 noiembrie 2009, UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI, Facultatea de Biologie; Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi; ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, FILIALA IAŞI
4. Rosu Craita Maria, Mihașan Marius, Surdu Stefania, Truță Elena, Olteanu Zenovia, Oprică Lăcrămioara, Rotinberg P., Mihai C., Gherghel D., Capraru G. Caracterizarea unor tulpini de Claviceps purpurea producătoare de alcaloizi ergolinici, prin pattern-ul electroforetic al proteinelor totale Sesiune ştiinţifică Biologia în anul omagial Darwin, 06-08 noiembrie 2009, UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI, Facultatea de Biologie; Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi; ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, FILIALA IAŞI
5. A.C. Aprotosoaie, C. Rosu, S. Surdu, Z. Olteanu, P. Rotinberg, C. Mihai, A. Miron, M. Hancianu The biochemical investigations and in vitro evaluation of citostatic potential of some Claviceps purpurea extracts. Congresul National de Farmacie din Romania, editia a XIV-a, 13-16 octombrie 2010, Targu-Mures, Romania
6. Luminita Diana Hritcu, 2010 - Intratumoral administration of gross fungi extract of T3-2 strains of Claviceps purpurea for antineoplastic effect – case study, Lucrari stiintifice – Medicina veterinara (ISSN 1454-7406).

Lucrari comunicate la manifestari stiintifice in strainatate


1. Rosu, C.M., Surdu, St., Rotinberg, P., Olteanu, Z., Truta, E. And Mihai, C. 2010- Evaluation of in vitro citostatic potential of fungal extracts of Claviceps Purpurea submerged cultivated strains ,IBS 2010 – 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition – Biotechnology for the Sustainability of Human Society, 14 – 18 September 2010, Rimini
2. Rosu C.M., Rotinberg P., Olteanu Z., Truta E., Mihai C., Gherghel D., Oprica L., Surdu S. 2011 - Biosynthesis of antitumor bioproducts by Claviceps purpurea in two different fermentation systems - comparative studies, 36th FEBS CONGRESS - Biochemistry for Tomorrow’s Medicine” 23 iunie – 1 iulie 2011,Torino, Italia.
3. Hriţcu Luminiţa Diana, Crăiţa Roşu, Anton Alina, 2011 - “Intratumoral administration of gross fungi extract of T10-1 strain of Claviceps purpurea for antineoplasoc effect – case study”, Symposium „Days of Veterinary Medicine”, 6 - 12 septembrie 2011, Ohrid, Macedonia.

Lucrari publicate in reviste indexate ISI


1. Rosu, C.M., Aprotosoaie, A.C., Rotinberg, P., Gherghel, D., Vochita, G., Mihai, C.T., Olteanu, Z, Miron A., Surdu S., Cioanca O., Hancianu M, 2011 - The biochemical investigations of some Claviceps purpurea bioproducts and their in vitro cytostatic potential. Farmacia 59(5), 713-720, 2011, IF 2010=0,850; CNCSIS: A;
2. Rosu C.M., Rotinberg P., Olteanu Z., Truta E., Mihai C., Gherghel D., Oprica L., Surdu S. Biosynthesis of antitumor bioproducts by Claviceps purpurea in two different fermentation systems - comparative studies, 2011, Febs Journal 278, p.442, (Abs.)(IF=3.129)
3. Rosu, C.M., Surdu, St., Rotinberg, P., Olteanu, Z., Truta, E. And Mihai, C. 2011 Evaluation of in vitro citostatic potential of fungal extracts of Claviceps purpurea submerged cultivated strains, 2010, Journal of Biotechnology, Volume 150,Supplement, Nov., Page 437 (Abs.)(IF= 3,225)

Lucrari publicate in reviste indexate in alte baze de date internationale recunoscute


1. Olteanu, Z, St. Surdu, C. Rosu, E. Truta, M.M.Zamfirache, L. Oprica, 2010 – Dynamics of alkaloid biosinthesis in correlation with lipid biosynthesis in submerged cultivated strains of Claviceps purpurea, Analele St. Ale Univ. „ Al.I.Cuza” IASI, Sect. Genetica si Biologie Moleculara, TOM XI (2), pg 33 - 40. indexata ISI in BDI (Thomson Master Journal List), Index Copernicus/2008=4,62, CNCSIS B+
2. Pincu Rotinberg, Cosmin Teodor Mihai, Daniela Gherghel, Gabriela Capraru, Dorina Iurea, Craita Maria Rosu, Surdu Stefania (2010): The cytostatic potential confirmation of some fungal autochthonous biopreparations upon HeLa neoplastic cells cultures. Analele Stiintifice ale Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Sectiunea Genetica si Biologie Moleculara, TOM XI(1), pg.29-37.
3. Ana Clara Aprotosoaie, Craita Rosu, Elena Truta, Anca Miron, Oana Cioanca, Stefania Surdu, Monica Hancianu, Investigations on the viability and biosynthetic capacity of T10-1 Claviceps purpurea cultures following different preservation methods, Romanian Biological Sciences, IX (1-4), 2011.

 
Back to content | Back to main menu