Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Proiecte

Proiecte

 

 1. Noi fitoextracte sigure din specii de arbori din Carpați cu potențial de îmbunătățire a sănătății umane și/sau animale, PN-III-188PED (EXTRACTREES), 2017-2018 – Coordonator de proiect. Vezi pagina proiectului
 2. Proiecte de mobilitate pentru cercetători, PN-III-P1-1.1- MC-2017-0440, 2017
 3. Covor vegetal adecvat pentru îmbunătățirea condițiilor de agroecosistem în livezi intensive cu măr - PlantCover, Programul National III – Bridge Grant, 2016-2018 – Partener
 4. Tehnologie de valorificare a componentelor bioactive din deșeul de semințe de struguri cu utilitate în industria alimentară, farmaceutică, protecția plantelor și a mediului, PN-II-183 (PROVITIS), 2014-2017 – Partner
 5. Perii secretori la unele specii de Thymus: aspecte micromorfologice, biochimice si microbiologice, PNII-RU-PD-2012-3-0307, contract nr. 35/26.04.2013 – Coordonator de proiect. Vezi pagina proiectului
 6. Determinarea unor parametri ai activității biologice în solul suprafețelor în care s-au experimentat procedee de management durabil al riscurilor fitosanitare. Contract nr. 887/2012, beneficiar ICDPP Bucureşti.
 7. Identificarea, caracterizarea biochimică şi moleculară a unor tulpini rizobiene indigene în vederea utilizării lor ca biofertilizatori şi bioremediatori PN II -ID - 292/2011 (2011-2014) – Coordonator de proiect. Vezi pagina proiectului
 8. Evidenţierea dinamicii comunităţilor de oribatide (acarieni edafici) din orizontul organic al solurilor forestiere aflate sub influenţa noxelor emise de platformele industriale Zlatna, Baia Mare, Deva-Hunedoara, contract nr. 13/2011, beneficiar ICAS Bucureşti
 9. Evidenţierea dinamicii comunităţilor de oribatide (acarieni edafici) din orizontul organic al solurilor forestiere aflate sub incidenţa noxelor emise de platforma industrială Copşa Mică, contract nr. 17/2010, beneficiar ICAS Bucureşti
 10. Dinamica şi structura comunităţilor de microartropode edafice din orizontul organic al solurilor forestiere afectate de poluarea industrială din zona Taşca – Bicaz, contract no. 17-2010, beneficiar ICAS Bucureşti
 11. Studiul Ştiinţific pentru Rezervaţia Naturală ,,Dunele marine de la Agigea”, contract nr. 245/16. 03. 2010, beneficiar Universitatea ”Al. I Cuza”, Iași
 12. Caracterizarea complexă a unor extracte citostatic active din tulpini de Claviceps purpurea obţinute prin biotehnologii de hibridare parasexuală, în vederea valorificării în terapeutica veterinară, PN II 62065/2008), Parteneriate (2008-2011) – Coordonator de proiect. vezi pagina proiectului
 13. Fundamentarea siguranţei alimentare într-un sistem ecologic de producere a legumelor proaspete prin studiul principalilor factori de risc în vederea sustenabilităţii producţiei – PN II 52-141 / 2008, Parteneriate (2008-2011) – Partener
 14. Tehnologie avansată de concentrare prin materiale permselective a principiilor bioactive cu acţiune citostatică din extracte de Geranium şi Helleborus sp. - prioritate în contextul actual al biotehnologiei, PN II 62-076/2008, Parteneriate (2008-2011) – Partener
 15. Ameliorarea potenţialului genetic şi caracterizarea complexă a biotipurilor din grupa ”Plante de viitor”, cu impact asupra dezvoltării ecologice şi durabile în pomicultură, PN II 52-142/2008, Parteneriate (2008-2011) – Partener
 16. Evaluarea efectelor amenajării luncii inferioare a Prutului pentru conservarea potenţialului genetic al resurselor naturale şi a biodiversităţii în vederea identificării unor soluţii de reabilitare a zonei, PN II 51-011/2007, Parteneriate (2007-2010) – Coordonator proiect.
 17. Dezvoltarea tehnologiei de obţinere a unui complex enzimatic necesar hidrolizei materialelor lignocelulozice utilizate în producţia de biogaz, PN II 61-036/2007, Parteneriate (2007-2010) – Partener
 18. Exploatarea durabilă a resurselor de sol din spaţii protejate prin implementarea tehnologiilor ecologice şi dezvoltarea unor metode de monitorizare şi analiza compatibile cu standardele Uniunii Europene, PN II 51-045, Parteneriate (2007-2010) – Partener
 19. Managementul resurselor de sol şi apă în agroecosistemele afectate de secetă excesivă în vederea menţinerii biodiversității PN II 51-017/2007, Parteneriate (2007-2010) – Partener
 20. Tribul Hemigasterini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae) din fauna României - Grant CNCSIS nr. 50/2007 – Partener
 21. Valorificarea biotehnologică a potenţialului productiv la Hyppophae rhamnoides carpathica prin caracterizarea complexă a soiurilor, sursă de recolte ecologice pentru o agricultură durabilă, CEEX 109/2006 Biotech (2006-2008) – Partener
 22. Cercetări privind decolorarea unor soluţii de coloranţi prin noi procedee oxidative, microbiologice şi de sorbţie în scopul reabilitării şi recirculării apelor uzate din industria textilă, CEEX 730/2006 MENER (2006-2008) – Partener
 23. Diagnosticul precoce şi terapia preventivă a stărilor patologice la peştii de cultura în relaţie directă cu indicatorii de producţie, CEEX 49/2006 AGRAL (2006-2008) – Partener
 24. Reactivitatea in vivo și in vitro unor organisme vegetale, animale și fungale la stresul provocat de unii agenți fizici și chimici (BIOSTAR, 40N/2006, PN06 – 400301) (2006 – 2008) – Coordonator de proiect.
 25. Produse şi tehnologii pentru promovarea unui sistem de agricultură durabilă şi pentru protecţia resurselor agroecologice în Podişul Moldovei - CEEX-Biotech 152/2006 (2006-2008) – Partener
 26. Evaluarea stadiului actual şi a potenţialului de dezvoltare a producţiei legumicole ecologice în zona de nord-est a României – PRODLECO, CEEX-Agral (2006-2008) –Partener
 27. Evaluarea potenţialului agrobiologic al unor soiuri noi şi hibrizi de cireş în vederea îmbunătăţirii sortimentului naţional, care să valorifice resursele naturale în agricultura durabilă, CEEX-Agral 37/2006 (2006-2008) – Partener
 28. Laborator de cercetare şi certificare a calităţii trichogramelor folosite ca mijloace de luptă biologică - TRICHOCERT CEEX-Renar 215/2006 (2006-2008) – Coordonator de proiect
 29. Tehnologie inovatoare degradabilă, biocompatibilă bazată pe polimeri naturali și sintetici bioactivi VIASAN 10. 2006-2008 – Partener
 30. Influenţa utilizării de durată a pesticidelor asupra echilibrului ecologic în pădurile de cvercinee afectate de boli şi dăunători, CEEX-Agral nr.11/2005 (2005-2007) – Coordonator de proiect
 31. Obţinerea unor tulpini submerse de Claviceps purpurea cu preferenţială şi înaltă capacitate glucanosintetică şi stabilirea domeniilor de valorificare biomedicală a unor preparate glucanice autohtone, CEEX - Biotech nr. 110/2005 (2005-2008) – Coordonator de proiect
 32. Experimentarea şi îmbunătăţirea tehnologiei de exploatare biologică pe un modul de livadă intensivă de măr, cu impact favorabil asupra sănătăţii consumatorului şi a mediului înconjurător – BIOMAR, CEEX-Agral 26/2005 (2005-2008) – Coordonator de proiect
 33. Caracterizarea unor principii bioactive de origine vegetală şi fungică, cu acţiune citostatică, imunomodulatoare, metabolică şi neurotropă şi valorificarea lor în alimentaţia funcţională, CEEX 15/2005 BIOTECH (2005-2008) – Partener
 34. Obţinerea, caracterizarea fizico-chimică şi biologică a unor biopreparate glicozid- steroidice de origine vegetală, CEEX 49/2005 BIOTECH (2005-2008) – Partener
 35. Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultură cu inputuri reduse, în scopul reducerii poluării mediului ambiant şi integrării cercetării româneşti în programele europene – BIOCOMB, CEEX-Biotech (2005-2007) – Partener
 36. Utilizarea unor biomarkeri morfologici, structurali, ultrastructurali şi biochimici în evaluarea impactului antropic asupra biodiversităţii din Parcul Naţional Ceahlău şi zona limitrofă (CEEX –MENER, no.19/2005) (2005 – 2007) – Partener
 37. Modernizarea tehnologiei de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor viţei de vie în corelaţie cu studiul impactului pesticidelor asupra proceselor fiziologice şi biochimice din plantă şi a posibilei remanenţe în produsele viti-vinicole în vederea creşterii calităţii lor – AGRAL nr. 358/2004, 2004-2006.
 38. Tehnologii şi sisteme de cultură zonale pentru creşterea producţiei, ameliorarea fertilităţii solurilor şi pentru limitarea eroziunii şi a altor procese de degradare a terenurilor arabile şi zonarea agroecologică a acestora - AGRAL, 2004-2006.
 39. Optimizarea eficienței biosintetice a unor tulpini de Claviceps purpurea, prin hibridizare somatică și stabilirea unui nou domeniu în utilizarea biomedicală și biopesticidă a alcaloizilor ergolinici (PNCDI – BIOTECH, 656/2003) (2003 – 2005) – Coordonator de proiect
 40. Modularea reactivităţii celulelor fungice prin utilizarea unor factori stimulatori în vederea optimizării biosintezei substanţelor biologic active (BIOSTAR) PN 03 – 27-03-01 (2003 – 2005) – Coordonator de proiect
 41. Modernizarea tehnologiei de combatere a bolilor şi dăunătorilor la păr prin studiul eficientizării unor pesticide în relaţie cu influenţa lor asupra proceselor fiziologice şi biochimice din plante, precum şi asupra unor parametri biologici din sol, în vederea obţinerii unor produse de calitate superioară. RELANSIN nr. 1709/2003 (2003-2004)
 42. Biostaţie modulară de înmulţire a trichogramelor, 2001-2005, Programul National – AGRAL – Coordonator de proiect
 43. Îmbunătăţirea calităţii merelor şi a derivatelor rezultate din industrializarea lor, prin conversia unor suprafeţe de livadă intensivă spre o producţie ecologică, 2001-2004, Programul National – AGRAL – Coordonator de proiect
 44. Cercetări ecologice în vederea stabilirii potenţialului productiv al unor ecosisteme naturale şi antropizate din Culoarul Siretului, ORIZONT 2000 (1996-2002)
 45. Studiul comparativ al biodiversităţii în ecosisteme aflate în diferite stadii de degradare din Câmpia Moldovei, ORIZONT 2000 (1996-2002)
 46. Studiul diversităţii taxonomice şi cenotice a unor grupe de artropode în turbării (arii protejate) din Moldova, ORIZONT 2000 (1996-2002)
 47. Studiul interrelaţiilor biotop-biocenoză în scopul evaluării posibilităţilor de refacere a echilibrului ecologic în ecosisteme situate pe terenuri degradate, ORIZONT 2000 (1996-2002)
 48. Studiul familiilor Zerconidae Canestrini, 1891 şi Scheloribatidae Grandjean, 1933 (Acari: Gamasida, Oribatida): morfologia, taxonomia, ecologia şi răspândirea speciilor din fauna României– grant CNCSIS 437, 2002-2004
 49. Specii noi şi rare de acarieni edafici (Acari, ord. Oribatida, Gamasida) din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – studiu morfologic, taxonomic şi ecologic, grant Academia Română, nr. 70/2003, 67/2004 (2003-2004)
 50. Cercetări privind rolul unor pesticide în combaterea principalelor boli şi dăunători la diferite soiuri de măr şi cireş corelat cu studiul modificărilor histologice şi fiziologice în plantă şi acumularea acestor substanţe în fructe. RELANSIN nr. 1191/16.01.2001 (2001-2003)
 51. Studiul diversităţii taxonomice şi cenotice a unor grupe de artropode în turbării (arii protejate) din Moldova, Program Orizont 2000, contr. 568/2000, tema A.25 (2000-2002)
 52. Studiul comparativ al biodiversităţii în ecosisteme aflate în diferite stadii de degradare din Câmpia Moldovei, Program Orizont 2000, contr. 568/2000, tema A.28
 53. Cercetări ecologice în vederea stabilirii potenţialului productiv al unor ecosisteme naturale şi antropizate din Culoarul Siretului, Program Orizont 2000, contr. 568/2000, tema A.30
 54. Studiul interrelaţiilor biotop-biocenoză în scopul evaluării posibilităţilor de refacere a echilibrului ecologic în ecosisteme situate pe terenuri degradate, Program Orizont 2000, contr. 568/2000, tema B.31
 55. Studiul diversităţii faunei de acarieni (ordinele Oribatida şi Gamasida) din habitate saxicole din Moldova, grant ANSTI, contr. nr. 6234/2000, tema B.9 (2000), A9 (2001)
 56. Efectul uniformizării şi echienizării pădurilor zonelor umede din Moldova şi Delta Dunării asupra diversităţii faunei de microartropode edafice, grant ANSTI, tema A.15, 1999-2001
 57. Bioindicatori ai poluării solurilor ecosistemelor forestiere cu metale grele, tema B.4 (1997), A.85 (1998), A.49 (1999), A.38 (2000), contr. 101/1997, beneficiar MCT
 58. Studiul familiei Oribatulidae Thor, 1929 (Acari: Oribatida) din România, tema B.6 (1996), A.81 (1997), A.45(1998), A.19 (1999), contr. 194/1996, 101/1997, beneficiar MCT
 59. Studiul diversităţii taxonomice şi funcţionale a principalelor grupe de organisme edafice implicate în ciclarea necromasei în păduri de foioase din Colinele Tutovei, beneficiar MCT contr. 101/1997
 60. Cercetări pentru cunoaşterea biodiversităţii din bazinul Prutului, grant ANSTI (contractor Universitatea ”Al. I. Cuza Iaşi”), 1996 – 1997
 61. Cercetări ecofiziologice la unele specii dominante din pădurile de pe Colinele Tutovei, ORIZONT 2000, 1996-1998
 62. Studiu de caz privind impactul activităţilor economice din incintele agricole amenajate Uzlina, Sireasa şi zonele învecinate, beneficiar ICPP Delta Dunării Tulcea, 1995-1997
 63. Cercetări ecologice în ecosistemele de gorun din Podişul Central Moldovenesc, contr. 11/178/1991, 1991-1995
 64. Studiul familiei Oppiidae Grandjean, 1954 (Acari: Oribatei) din România, contr. 3/181/1991, 1991-1995
 65. Cercetări privind structura biocenotică şi productivitatea biologică a ecosistemelor din Delta Dunării, beneficiar ICPP Delta Dunării Tulcea, 1991-1994
 66. Explorarea biodiversităţii faunistice pe teritoriul României, beneficiar Universitatea Bucureşti, 1991-1993

 

 

Programul Nucleu BIODIV

 1. Noi abordări ale rezistenţei/rezilienţei unor ecosisteme deltaice la presiunea sinergică a factorilor de risc biotici, abiotici şi antropogeni, în vederea identificării de aplicaţii biotehnologice – Program Nucleu – Biodivers2 (Cod 16-190301/2018)
 2. Investigarea biodiversităţii din Rezervația Biosferei Delta Dunării în vederea identificării de resurse biologice cu multiple valenţe biotehnologice şi a identificării/dezvoltării de modalităţi alternative (bioindicatori) de monitorizare a ecosistemelor şi evaluare a riscurilor– Program Nucleu – Biodivers (Cod 16-190301/2016-2017)
 3. Mecanisme de acțiune la nivel individual, celular, subcelular și molecular a unor agenți biologic activi de natură fizico-chimică cu implicații asupra stării de sănătate a organismelor vii și în protecția mediului înconjurător, PN 09-36-301 (2009-2011)
 4. Cercetări ecologice asupra structurii, funcţionalităţii şi diversităţii ecosistemelor naturale şi antropizate din Câmpia Moldovei în contextul cerinţelor dezvoltării durabile, Program Nucleu – BIOSTAR (2006-2008)
 5. Evaluarea biodiversităţii şi vulnerabilităţii unor ecosisteme din Podişul Central Moldovenesc, în vederea managementului lor durabil, Program Nucleu – BIODIV, PN 06-400302 (2009-2014)
 6. Studiul unor procese biologice şi a unor produşi metabolici la nivel celular, individual şi populaţional în condiţii naturale şi experimentale în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a bioremedierii mediului înconjurător, Program Nucleu – BIOSTAR, PN 06-400303 (2006-2008)
 7. Efectul stepizării secundare asupra biodiversităţii şi stabilităţii ecosistemelor naturale şi antropizate din sectorul mijlociu al luncii Prutului –Program Nucleu – BIOSTAR (2003-2005)

 

 

Proiecte internaţionale

 • Proiect nr. 129/04-09-1077-2015/2020 - Analize multiple pentru stabilirea interacțiunii dintre diferite tipuri de radiații și aparatul genetic al unor linii celulare de mamifere (ANCS-IUCN Dubna)/2018
 • Proiect nr. 128/04-09-1077-2015/2020 - Sensibilitatea in vitro a unor linii celulare normale și maligne după iradierea cu radiații ionizante cu densitate mare și joasă (ANCS-IUCN Dubna)/2018
 • Proiect nr. 98/04-09-1077-2009/2017 - Radiosensibilitatea diferitelor linii celulare normale și canceroase iradiate cu fotoni generați într-un accelerator liniar (LINAC) versus protoni accelerați (170MeV) (ANCS-IUCN Dubna)/2017
 • Proiect nr. 97/04-09-1077-2009/2017 - Alterări biochimice și citogenetice induse de radiațiile ionizante cu densitate mare și joasă în linii celulare de mamifere (ANCS-IUCN Dubna)/2017
 • Proiect nr. 4530-9-2016/2017 - Modelarea interacțiunii protonilor de energie înaltă ai radiatiei cosmice cu materialul genetic eucariot (ANCS-IUCN Dubna)/2016
 • Proiect nr. 4437-9-2014/2017 - Instabilitatea genomică ca manifestare a celulelor de mamifere expuse la radiațiile ionizante cu densitate mare și joasă (ANCS-IUCN Dubna)/2016
 • Proiect nr. 103/04-9-1112-2013/2015 - Interacțiunea dintre protoni de energie înaltă ai razelor cosmice și materialul genetic eucariot (ANCS-IUCN Dubna)/2015
 • Proiect nr. 101/04-9-1077-2009/2014 - Studiul inducerii mutațiilor în celulele mamifere expuse la radiații ionizante cu densitate mare și mică având diferite energii lineare de transfer (LET) (ANCS-IUCN Dubna)/2015
 • Proiect nr. 01/04-9-1077-2009/2014 - Investigarea efectelor induse de particulele grele încărcate cu diferite grade de energie asupra unor procese celulare, (ANCS-IUCN Dubna)/2013
 • Proiect nr. 69/04-9-1077-2009/2014 - Studiul teoretic al mutagenezei induse de radiații ionizante cu diferite caracteristici în celule bacteriene si eucariote, (ANCS-IUCN Dubna)/2012
 • Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants (GMPs) on Agro-ecosystems – AMIGA, 2011-2016, FP7, EU
 • The role of soil microbes in plant invasions: inhibition at home and facilitation away? Naţional Science Foundation, University of Montana, Missoula, USA (2007-2013) – Partener
 • CABI Bioscience Centre Switzerland Delemont - Biological control of Dyer’s woad, Isatis tinctoria (Coordinator: Dr. Hariet Hinz), 2006
 • Restoring biodiversity of degraded Romanian pastures through the development of sustainable management practices for invasive weeds using Lepidium draba as a model system, SCOPES / FNS, CABI Bioscience Centre Switzerland, Delemont Elveţia (2005-2008) – Partener.
 • S.-Romania environmental biology research on community resistance and susceptibility to invasion effects of soil microbes and native plant communities on Centaurea maculosa, 2003-2006, Naţional Science Foundation (USA)
 • CABI Bioscience Centre Switzerland Delemont - Biological control of whitetops, Lepidium draba and L. appelianum (Coordinator: Dr. Hariet Hinz), 2001-2009
 
Back to content | Back to main menu