Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Partenerul 1

Proiecte > PN2-11/2007 > Responsabilităţi
  • asigurarea bazei tehnico-materiale necesare desfăşurării cercetărilor în ecosistemele praticole propuse prin proiect;

  • caracterizarea insusirilor morfologice, fizice, hidrofizice, chimice si regimul hidrosalin al solurilor sub influenta lucrarilor de indiguire, desecare-drenaj si irigatii pe terenurile cuprinse din lunca cursului inferior a Prutului;

  • stabilirea evolutiei in timp a modului de folosinta a terenurilor supuse excesului de umiditate pe care s-au aplicat masuri complexe hidroameliorative;

  • studii privind posibilitatea imbunatatirea pajistilor permanente degradate prin suprainsamântare si refacere radicală;

  • studierea biodiversităţii floristice;

  • elaborarea de soluţii şi propuneri de utilizare optimă a terenurilor, care să aibă în vedere prezervarea biodiversităţii şi să contribuie la reabilitarea zonei.

 
 
Back to content | Back to main menu