Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Etapa III

Proiecte > CLAVIVET-62065 > Activităţi

Optimizarea procesului de fermentaţie in condiţii de micropilot. Fracţionarea extractelor bioactive şi identificarea componentelor citostatic active prin prescreening-ul in vitro pe diferite tipuri de culturi celulare.


Termen predare: 15.12.2009

Valoare: 200813 lei

Activitatea III.1 Stabilirea parametrilor de cultivare in condiţii de micropilot a tulpinilor hibride selectate. Asigurarea materialului biologic necesar partenerilor pentru activitaţile prevazute.


Executant: CO, P2.

Categoria de activitate: A1.2, A.2.2., A.2.5, A2.6.


Activitate III.2
Evaluarea in dinamica a parametrilor biochimici si activitatea genei cpd1 pentru culturi obţinute in micropilot, in vederea detectarii momentului optim de prelevare a culturii.


Executant: CO, P2.

Categoria de activitate:  A.2.1.

Activitatea III.3. Fracţionarea cu solvenţi de polaritaţi diferite (in funcţie de gradul de hidro/lipofilie) a materialului biologic cu efecte citostatice, in scopul identificarii componentelor bioactive


Executant: P1.

Categoria de activitate:  A.2.1., A.2.2, A.2.5, A.2.6.

Activitatea III.4. Evidentierea, confirmarea si cuantificarea proprietaţii citostatice şi efectelor in vitro ale extractelor fungale obţinute in micropilot şi ale fracţiunilor separate, prin semnalarea impactului lor inhibitor asupra proteinosintezei, mitozei, viabilitatii celulare si dezvoltarii de celule normale si tumorale.


Executant: CO.

Categoria de activitate:  A.2.1.

Activitatea III.5. Diseminarea rezultatelor prin comunicari şi publicari in reviste de specialitate, participari la manifestari ştiinţifice.


Executant: CO. P1, P2

Categoria de activitate: B.2, B.3.

 
Back to content | Back to main menu