Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Etapa II

Proiecte > CLAVIVET-62065 > Activităţi

Caracterizarea la nivel chimic, biochimic, molecular si celular a materialului biologic de varste diferite, in vederea identificarii momentului optim de valorificare


Termen predare: 10.07.2009

Valoare: 270000 lei

Activitatea II.1 Asigurarea continuitaţii in furnizarea materialului biologic, prin cultivarea submersa a tulpinilor hibride de Claviceps purpurea.  Menţinerea vigorii hibride a tulpinilor prin cultivare in vivo.


Executant: CO.

Categoria de activitate: A2.5, A.2.6, A.2.7.

Activitatea II.2 Caracterizarea biochimica primara, in dinamica, a materialului biologic utilizand indicatorii stabiliti in etapa anterioara, pentru identificarea momentului optim de obtinere a extractelor potential citostatice.


Executant: CO, P2.

Categoria de activitate:  A.2.1, A2.5.

Activitatea II.3. Cuantificarea continutului de alcaloizi in dinamica dezvoltarii culturii corelat cu nivelul ARNm al expresiei genei cpd1 pentru dimetil-alil- triptofansintaza - DMATS, enzima cheie din calea metabolica de biosinteza a produsilor ergolinici.


Executant: CO, P2.

Categoria de activitate: A.2.1, A2.5.

Activitatea II.4. Evaluarea cantitativa (Bradford) şi calitativa (SDS-PAGE) a proteinelor totale in timpul cultivarii submerse a culturilor, in vederea decelarii celor potential citostatice


Executant: CO, P2.

Categoria de activitate: A.2.1.

Activitatea II.5. Testarea in vitro a efectului citostatic si citotoxic al extractelor fungale obţinute din culturi de varste diferite pentru a stabili durata optima de cultivare submersa.


Executant: CO.

Categoria de activitate: A.2.1.A.1.2., A.2.1., A.2.2., A.2.6.

Activitatea II.6. Fracţionarea cu solvenţi de polaritaţi diferite (in funcţie de gradul de hidro/lipofilie) a materialului biologic cu efecte citostatice, in vederea stabilirii si optimizarii protocolului de identificare a componentelor bioactive.


Executant: P1.

Categoria de activitate: A.2.1.,  A.2.5.

Activitatea II.7. Diseminarea rezultatelor prin comunicari şi publicari in reviste de specialitate, participari la manifestari ştiinţifice, vizita de lucru/schimb de buna practica


Executant: CO, P1, P2.

Categoria de activitate: B.2, B.3, B.7.

 
Back to content | Back to main menu