Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Etapa II

Proiecte > CLAVIVET-62065 > Rezultate

Caracterizarea la nivel chimic, biochimic, molecular si celular a materialului biologic de varste diferite, in vederea identificarii momentului optim de valorificare

 • cercetarile au fost continuate prin experimente menite sa identifice momentul optim, in dinamica procesului secretor, de recoltare si valorificare a extractelor brute cu potential citostatic

 • a fost asigurata furnizarea materialului biologic catre parteneri, prin cultivarea submersa a tulpinilor hibride de Claviceps purpurea, liofilizarea materialului biologic si prepararea extractelor fungice brute   

 • anterior testarii in vederea decelarii efectului citotoxic, extractele fungice obtinute au fost supuse caracterizarii biochimice primare, utilizand indicatorii stabiliti in etapa anterioara, pentru identificarea momentului optim de recoltare; un numar de 3 tulpini - T 1-3, T 2-1 si T 13-1 - caracterizate din punct de vedere biochimic, prezintă diferente semnificative în ceea ce priveste acumularea de alcaloizi si glucani, compusi de interes pentru experimentele de etalare a activitătii citostatice pe linii celulare tumorale, dar si în ceea ce priveste activitatea biosintetică a altor parametri - acizi nucleici, lipide, proteine, ca posibili markeri pentru stabilirea vârstei optime de cultivare.

 • ulterior, extractele fungale - provenite din miceliu liofilizat si concentratele din supernatantul culturilor submerse de Claviceps purpurea – au fost testate in vitro, pe linii celulare tumorale, în vederea stabilirii efectului citostatic si citotoxic a biopreparatelor studiate în funcţie de originea tulpinilor din care au fost extrase, de vârsta tulpinii sau de provenienţa extractelor

 • prescreening - ul in vitro, pe culturi de celule neoplazice HeLa, confirmă reala proprietate citostatică a biopreparatelor obţinute din tulpinile mentionate ale fungului Claviceps purpurea, aceasta fiind exprimată atat prin intensitatea crescută a impactului inhibitor asupra proteinosintezei celulare cat şi asupra dezvoltării culturilor de celule tumorale.

 • in cadrul cercetărilor in vitro, efectuate, biopreparatele cu cele mai intense efecte citostatice asupra dezvoltării culturilor de celule tumorale HeLa au fost cele obţinute din tulpinile T1-3 şi T2-1, efectele semnalate fiind dependente de originea materialului biologic folosit pentru obţinerea biopreparatelor testate; biopreparatele obţinute din miceliul tulpinii T1-3 şi cele extrase din supernatantele tulpinii T2-1 au prezentat cel mai ridicat potenţial proteinosintezoinhibitor şi de diminuare a dezvoltării culturilor de celule tumorale din întreaga gamă de bioproduşi testaţi.

 • cercetările vizând surprinderea momentului optim din dezvoltarea ontogenetică a fungului Claviceps purpurea, când randamentul biosintezei moleculelor bioactive este maxim, a permis aprecierea vârstelor de 4 şi 6 zile în cazul agenţilor bioactivi extraşi din miceliul tulpinii T1-3, şi vârstele de 10 şi 12 zile în cazul celor obţinuţi din supernatantele tulpinii T2-1, ca fiind caracterizate prin potenţialul bioactiv cel mai crescut.

 • semnalarea impactului negativ asupra dezvoltării culturilor de celule tumorale a impus continuarea cercetărilor în direcţia investigării efectului biopreparatelor obţinute din miceliul tulpinii T1-3 şi a celor obţinute din supernatantele tulpinii T2-1 asupra procesului de proliferare celulară şi a viabilităţii celulelor tumorale. Ambele categorii de agenţi bioactivi se caracterizează printr-un impact mitoinhibitor semnificativ asupra culturilor de celule tumorale HeLa, evidenţiat de diminuarea accentuată a numărului total de celule, comparativ cu numărul total specific lotului martor; cercetările, bazate pe citometria tradiţională – metode microscopice folosite pentru determinarea numărului total de celule, de celule vii şi respectiv moarte şi vizualizate cu albastrul de tripan – asupra proliferării şi viabilităţii celulare culturilor la nivelul culturilor de celule tumorale HeLa, au fost dublate de investigări flow - citometrice, acestea reconfirmând potenţialul mitoinhibitor şi citotoxic al agenţilor cu origine miceliană sau supernatantă.

 • potenţialul citostatic şi citotoxic crescut al bioproduşilor obţinuţi din miceliul tulpinii T1-3, cu vârsta de 4 şi 6 zile, poate fi explicat prin sinteza unei cantităţi semnificative de produşi exopolizaharidici, precum şi de precursori alcaloidici, stocaţi încă la nivel celular înainte de excluderea lor în mediu.

 • impactul profund al agenţilor extraşi din supernatantele tulpinii T2-1 cu vârstele de 10 şi 12 zile poate fi explicat prin sinteza şi descărcarea în mediul de cultură a micromicetului Claviceps purpurea de alcaloizi ergolinici, substanţe bioactive cu potenţial antineoplazic semnificativ

 • au fost elaborate si optimizate protocoalele de identificare a componentelor bioactive din materialul biologic cu efect citostatic determinat, prin fracţionarea preliminara cu solvenţi de polaritaţi diferite (in funcţie de gradul de hidro/lipofilie)

 • ansamblul rezultatelor obţinute confirmă realizarea obiectivelor primelor doua etape ale proiectului, care s-au materializat prin confirmarea potenţialului citostatic şi citotoxic a biopreparatelor cu origine în microfungul Claviceps purpurea, prin stabilirea momentului optim – din dezvoltarea ontogenetică a micromicetului, când randamentul biosintezei moleculelor bioactive este maxim – de prelevare a materialului hifal sau supernatant folosit pentru separarea şi purificarea agenţilor biologic active.

 
Back to content | Back to main menu