Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Etapa I - 2007

Proiecte > PN2-11/2007 > Rezultate

Sinteza datelor ştiinţifice privind cadrul natural şi diversitatea florei şi faunei în lunca Prutului inferior


În această etapă s-a realizat o sinteză a datelor ştiinţifice referitoare la cadrul natural şi diversitatea florii şi faunei din zona luată în studiu. Analiza acestor date ştiinţifice relevă următoarele aspecte:


  • Particularitatile climatice, cele ale florei si vegetatiei luncii Prutului, pe cursul sau inferior, restrangerea semnificativa a suprafetelor ocupate de vegetatia naturala, ca urmare a amplelor lucrari de amenajare desfasurate in zona (desecari, defrisari, indiguiri etc.) si in consecinta, aparitia unui pregnant fenomen de aridizare, motiveaza interesul stiintific pentru aceasta regiune.

  • In lunca Prutului,  cercetarile desfasurate au avut, la inceput, un caracter disparat, unidisciplinar si doar in ultima perioada ele au urmarit mai multe aspecte, printr-o abordare mai complexa.

  • Amenajarea hidroameliorativă ce face obiectul acestui studiu, este amplasată pe cursul inferior al râului Prut, sectorul cuprins între localităţile Albiţa şi Fălciu. Amenajarea complexă  a sectorului inferior al râului Prut  face parte dintr-o salbă de lucrări ce s-au executat pe cursul mijlociu şi inferior Prutului, în scopul valorificării terenurilor de luncă şi înlăturarea inundaţiilor de pe aceste terenuri. Aceaste unităti hidroameliorative se află pe teritoriul judeţelor Vaslui  Galaţi

  • In urma amenajarilor hidrotehnice si de imbunatatiri funciare, pe parcursul ultimilor doua decenii, aceste teritorii au suferit transformari profunde, ce au condus la fenomene de aridizare si de salinizare a solurilor. Aceste fenomene au determinat succesiuni ecologice, inlocuirea ecosistemelor caracteristice si disparitia a numeroase specii de plante si animale.

  • Investigaţiile botanice din valea Prutului, până în prezent, au înregistrat 1385 taxoni, cu distribuţie în circa 170 localităţi (din cele 206 existente în regiune) (T. Chifu şi Tatiana Tofan-Burac, 2002). Studiul bibliografic privind biodiversitatea fitocenologică din lunca Prutului inferior relevă faptul că vegetaţia naturală  din teritoriul menţionat este constituită dintr-un număr de 162 asociaţii vegetale (cu 25 subasociaţii), care aparţin unui număr de 57 alianţe, 39 ordine şi 19 clase de ale sistemului coenotaxonomic.

  • Cercetările asupra unor grupe de nevertebrate sunt mai puţin numeroase şi datează îndeosebi din ultimele 3 decenii; astfel, M. Călugăr si N. Vasiliu (1981, 1986) privind oribatidele (acarieni edafici), la care se adaugă si alte studii: N. Vasiliu si colab (1972, 1973), Vasiliu si O. Ivan (1997),  O. Ivan si M. Vasiliu (2000) şi R. Constantineanu şi I. Constantineanu (1976), R. Constantineanu (1982) privind fauna de ichneumonide.

  • Investigaţiile întreprinse între anii 2003-2005 de catre colectivul nostru, privind efectul aridizării secundare asupra diversităţii faunistice a ecosistemelor aflate in  lunca Prutului, cursul mijlociu, s-au concretizat intr-o serie de lucrări ştiintifice: I. Constantineanu si colab. (Raport de sinteză, 2005), I. Constantineanu şi colab (2006), O. Ivan (2005), O. Ivan, N. Vasiliu.(2006), A. Calugar (2005, 2006).

  • Rezultatele obtinute pe parcursul celor trei ani de cercetare, pe de o parte vor contribui la cunoasterea biodiversitatii in zona si in tara, prin crearea unei baze de date actualizata, iar pe de alta parte, vor conduce la elaborarea unor solutii de reabilitare a zonei, pentru asigurarea managementul durabil al biodiversitatii habitatelor din lunca Prutului, cursul inferior.

  • Conform planului de realizare a proiectului, în cadrul etapei I s-a elaborat şi  un model experimental, pe baza căruia cercetările obţinute în cadrul acestui proiect vor conduce la reabilitarea ecologică a zonei luate în studiu. Totodată se prezintă şi metodele de cercetare specifice fiecărui domeniu.

 
Back to content | Back to main menu