Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Conducatorul de proiect

Proiecte > PN2-11/2007 > Responsabilităţi
  • cercetări ecologice complexe asupra biotopurilor din diferite ecosisteme naturale şi antropizate din lunca Prutului, sectorul inferior

  • studiul principalelor procese fiziologice la speciile dominante, în relaţie cu particularităţile ecopedotopului; aprecierea potenţialului metabolic la speciile de plante dominante în condiţiile amenajărilor efectuate în lunca Prutului, sectorul inferior;

  • estimarea diversităţii taxonomice floristice şi faunistice, prin investigaţii asupra biocenozelor naturale şi antropizate;

  • analiza cantitativă şi calitativă a mezofaunei edafice, pe staţiuni reprezentative şi comparativ cu rezultatele cercetărilor anterioare;

  • studiul diversităţii unor grupe de artropode (araneide şi insecte) şi analiza calitativă a faunei ihneumonologice din ecosistemele luate în studiu

  • evaluarea efectelor produse de amenajările hidrotehnice în sectorul inferior al luncii Prutului asupra biodiversităţii;

  • elaborarea de soluţii şi propuneri de utilizare optimă a terenurilor, care să aibă în vedere prezervarea biodiversităţii şi să contribuie la reabilitarea zonei.

 
 
Back to content | Back to main menu