Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Cărţi şi capitole de carte

Publicaţii

Bireescu G., Ailincăi C., Răuş L., Bireescu L. , 2010- Studding the Impacts of Technological Measures on the Biological Activity of Pluvial Eroded Soils, pp. 529-545. In Land Degradation and Desertification. Assessment, Mitigation and Remediation. P. Zdruli, M. Pagliai, S. Kapur, A. Faz Cano (Editors). Springer Dordrecht Heidelberg London New York. ISBN 978-90-481-8656-3; DOI 10.1007/978-90-481-8657-0.

Irinel Constantineanu (coord.), Otilia Ivan, Ligia Acatrinei, Adina Calugar , Camil Lungu Constantineanu, Costel Samuil, Vasile Vântu, Feodor Filipov, Culiţă Sârbu, Constantin Ciornei, Romică Tomescu, Dănuţ Chira, Manole Greavu, Mihai Filat, Ion Giurma, Ioan Crăciun, Petru Cercel, 2010- Soluţii de conservare a biodiversităţii pentru reabilitarea luncii inferioare a Prutului, 96 pp. Editura Pim – Iasi (acreditată CNCSIS) ISBN 978-606-13-0114-0.

Neculai Vasiliu, Otilia Ivan, 2010- Ordinul Acarina, pp. 561-584. Diversitatea lumii vii, Determinatorul ilustrat al florei si faunei Romaniei, vol III – Mediul terestru, partea 2, sub redactia Stoica Preda Godeanu. In Diversitatea lumii vii, Determinatorul ilustrat al florei si faunei Romaniei, vol III – Mediul terestru, partea 2, sub redactia Stoica Preda Godeanu. “Vasile Goldiş” University Press, Arad. ISBN 978-973-664-461-0.

Dorina Iurea, Gheorghiţă Zbancioc, Geanina Mangalagiu, Ionel Mangalagiu, Steroide: Compuşi naturali şi analogi de sinteză –manual de laborator, Ed. Univ. “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi ISBN 978-973-703-451-9,186 pg.(2009)

Alexandru Manoliu, Katalin Bartok, Doina Danilă, Vera Bontea, Dicţionar de fitopatologie în şapte  limbi - Micoze, român, latin, englez, german, rusă, maghiar, Ed. Tehnică, Bucureşti , ISBN  978-973-31-2350-7, 244 pg. (2009)

Neculai Alexandru Vasiliu, Magda Călugăr, Otilia Ivan, 2008- Fauna şi cenologia oribatidelor (Acari: Oribatida), pp. 248-281. In Parcul Naţional Călimani – studii ecologice şi de biodiversitate, Chifu, T., Manoliu, Al., Toma, C. (coord.). Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-504-039-7

Adina Călugăr, Marina Huţu, 2008 - Fauna de gamaside edafice (Acari: Gamasida, Leach, 1815). In Parcul Naţional Călimani – studii ecologice şi de biodiversitate, Chifu, T., Manoliu, Al., Toma, C. (coord.).Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-504-039-7.

Alecu Diaconu, 2007-Tortricide foliofage (Lepidoptera: Tortricidae) ale pomilor fructiferi din Romania, Ed. “Ion Ionescu de la Brad”-U.S.A.M.V. Iasi, ISBN 978-973-147-008-5.

Crăiţa-Maria Roşu, Mecanisme biochimice şi fiziologice ale rezistenţei sfeclei pentru zahăr la micoze, Edit. Tehnopress Iaşi, ISBN 973-702-473-7, 183 pg. (2007)

Gabriela Căpraru, Ion Băra, Cereale pesticide mutaţii. Efecte citogenetice şi fiziologice induse de tratamentul cu pesticide la orz, orzoaică şi secară, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, ISBN 978-973-703-236-2 (2007).

Alexandru Manoliu, Manuela Elisabeta Sidoroff, Lacrămioara  Oprică, Sorin Diaconeasa, Tatiana Tofan-Burac, Dicţionar Poliglot de Biotehnologie, Editura Tehnică Bucureşti, ISBN 978-973-31-2324-8 (2007)

Pincu Rotinberg, Cosmin Teodor Mihai, Daniela Gherghel, Gabriela Vochiţa,  Lucian  Gabriel Radu, Prescreeningul in vitro al unor potenţiali agenţi oncochimioterapeutici, TEHNICI EXPERIMENTALE ÎN BIOANALIZĂ, vol.VIII (2011) (sub tipar).

Feodor Filipov (coord.), Acatrinei Ligia, Călugăr Adina, Ivan Otilia ş.a., 2011- Mic atlas al resurselor de sol din sere şi solarii din nord estul Romaniei. Editura “Ion Ionescu de la Brad”, UŞAMV Iaşi (sub tipar).

 
Back to content | Back to main menu