Institutul de Cercetari Biologice Iasi

Go to content

Main menu

Activităţi

Proiecte > PN2-11/2007

1. caracterizarea ecologica a ecopedotopurilor reprezentative si evaluarea potentialului productiv al solurilor in urma lucrarilor complexe de amenajare

Activitati:

A2.1 Studii si analize
A2.2 Elaborarea modelului experimental/metode de cercetare ,  
A2.3 Analize si determinari in laborator : - Cercetari preliminare in teren asupra biotopurilor, analiza profilelor de sol reprezentative, recoltare de probe de sol; determinarea insusirilor morfologice, fizice, chimice si microbiologice ale solului prin metode larg utilizate in pedologie si microbiologia solului;

Rezultate: intocmirea fisei si a diagnozei ecopedologice, indicatori statistici

2. evaluarea diversitatii floristice si faunistice in ecosisteme naturale (paduri, pajisti) si antropice (plantatii, agroecosisteme),  in relatie cu conditiile stationale biotice si abiotice;

Activitati:

A2.1 Studii si analize
A2.2 Elaborarea modelului experimental/metode de cercetare ,  
A2.3 Analize si determinari in laborator : - Se vor face observatii, determinari si inventarierea speciilor de plante, se vor efectua relevee in diferite fitocenoze; de asemenea, se va recolta material biologic vegetal si animal (entomofauna), iar pentru studiul mezofaunei edafice, se vor preleva probe de sol. Studiul vegetatiei se va efectua dupa metoda Braun – Blanquet - Tűxen. Mezofauna edafica va fi studiata prin metoda Tullgren – Berlese, Materialul faunistic va fi triat pe grupe sistematice si apoi supuse unor studii de detaliu. Datele obtinute in urma acestor studii vor fi prelucrate statistic.

Rezultate: Indicatori fitocenologici, entomologici, acarologici, statistici

3. evaluarea starii actuale a padurilor naturale si a plantatiilor din perspectiva potentialului lor genetic si a biodiversitatii

Activitati:

A2.1 Studii si analize
A2.2 Elaborarea modelului experimental/metode de cercetare ,  
A2.3 Analize si determinari in laborator :-Testarea unor varietati de specii forestiere autohtone (plop, salcie), selectionate pentru anumite caracteristici  (rezistenta la inundatii, forma trunchiului, forma coroanei, cresteri active s.a.) in locul unor clone alohtone; experimentarea unor metode de combatere integrata a daunatorilor si aplicarea unor masuri silviculturale destinate prevenirii atacului de boli si daunatori;

Rezultate: indicatori silviculturali, genetici, entomologici, statistici

4. studii asupra proceselor ecofiziologice la specii considerate reprezentative, din ecosisteme naturale si antropice;

Activitati:

A2.1 Studii si analize
A2.2 Elaborarea modelului experimental/metode de cercetare
A2.3 Analize si determinari in laborator : - In cercetarile de ecofiziologie vegetala se va folosi o gama larga de metode, dintre care amintim metoda spectrofotocolorimetrica, pentru determinarea pigmentilor asimilatori, metoda Borel de determinare a glucidelor, metode specifice de determinare a regimului hidric.

Rezultate: indicatori ecofiziologici, statistici

5. realizarea si  actualizarea hartilor tematice din zona investigata

Activitati:

A2.1 Studii si analize
A2.2 Elaborarea modelului experimental/metode de cercetare
A3.5 Realizarea metodologiei de reabilitare ecologica a zonei - Vor fi elaborate harti pentru evidentierea schimbarilor habitatelor produse in lunca Prutului inferior; se vor identifica ariile transformate in zone agricole, altadata veritabile resurse de biodiversitate. Aceste harti vor contribui la identificarea solutiei de reabilitarea a zonei.

Rezultate: indicatori cartografici

6. valorificarea rezultatelor obtinute in urma cercetarilor efectuate pe parcursul derularii proiectului;

Activitati: B2 diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor, B3 participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale), B6 Conectarea la retele de cercetare nationale si internationale: - Realizarea de lucrari stiintifice ce vor fi publicate in reviste stiintifice de prestigiu cotate I. S. I. si prezentate la manifestari stiintifice nationale si internationale. Se vor organiza workshopuri/mese rotunde unde vor fi analizate rezultatele obtinute si se vor face schimburi de opinii referitoare la acestea; vor fi analizate solutiile alternative propuse pentru renaturarea zonei).
Rezultatele proiectului se vor regasi si in pagina WEB, a coordonatorului de proiect, fiind astfel disponibile cercetatorilor si forurilor interesate din intreaga lume. Vor fi elaborate pliante si brosuri pentru informarea publicului larg, dar si a agentilor economici.Rezultate: lucrari stiintifice, brosuri, pliante, pagina WEB, workshop, mese rotunde

7. elaborarea de solutii si propuneri de utilizare optima a terenurilor, care sa aiba in vedere conservarea biodiversitatii si  reabilitarea zonei.

Activitati:

A2.5. Realizarea modelului experimental
A3.5 Realizarea metodologiei: - Solutii privind posibilitatea imbunatatirii pajistilor permanent degradate prin suprainsamantare; metode privind protectia padurilor naturale si a plantatiilor; solutii de reabilitare a zonelor umede (reabilitarea vechilor balti din bazinul Inferior al raului Prut transformate in prezent in iazuri piscicole, oportunitatea dezafectarii unor diguri si reabilitarea vechiului curs al raului Chineja, evaluarea integrata a utilizarii terenurilor, politici si solutii pentru reconstructia ecologica a zonelor umede  din bazinul Inferior al raului Prut)

Rezultate: elaborarea matricei de impact ecologic

8. fundamentarea propunerii unor noi arii protejate Propuneri privind reconstructia ecologica, protectia si conservarea peisagistica a unor ecosisteme in  scop educational, turistic si recreativ.

Rezultate: solutii de reabilitare ecologica si conservare a biodiversitatii pentru declararea unor arii protejate

 
Back to content | Back to main menu